DEMO PG SOFT MAHJONG

DEMO PG SOFT MAHJONG

  DEMO PG SOFT MAHJONG     เกมไพ่นกกระจอก เป็นเกมไพ่รูปแบบหนึ่งจากประเทศจีนสร้างขึ้นจากการประยุกต์เกมไพ่       ให้มีความไม่เหมือนที่ใด ถือเป็นเกมจากภูมิปัญญาของชาวจีนที่ได้คิดค้นขึ้นมาในสมัยโบราณ กล่าวกันว่าเป็นเกมหมากรุกจีนคลาสสิกที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ และยังคงสืบทอดมาจนถึงยุคปัจจุบัน โดยการเล่นไพ่นกกระจอก เกมไพ่ของจีนนี้มีกติกาที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละพื้นที่ โดยประยุกต์ให้เป็นกฎที่มีความแตกต่างกัน แต่จะมีมาตรฐานอุปกรณ์ของไพ่ที่เหมือนกันได้แก่ โดยมีประเภทไพ่ทั้งหมด 5 ชุด ประกอบด้วย ชุดทัง ชุดบ่วง ชุดเสาะ ชุดมังกร และชุดทิศทั้งสี่ และในบางกลุ่มอาจจะเล่นประเภท 7 ชุด โดยเพิ่มชุดฤดูกาลและชุดดอกไม้เข้ามา สำหรับกฎการเล่นคือจะต้องสะสมไพ่ให้ครบจากทั้ง 4 กลุ่มจากการ เฉ่า, ผ่อง, กั่ง หรือหนั่ง และเมื่อผู้ชนะชนะเกมจะต้องพูดว่า “เหมาะเจี๊ยะ” ทำให้เกมไพ่นกกระจอกได้รับการขนานนามว่าเป็นเกมไพ่ที่ดีที่สุดเกมหนึ่ง     ฝากไข่   …..